Lifestyle at your fingertips 


Wat doet lifesight.me? 
Eenvoudig toegang geven tot evidence-based informatie over leefstijlkeuzen is de core business van lifesight.me. 

Door artikelen in PubMed een rating te geven op basis van de betrouwbaarheid van de studie en de effectgrootte kunnen gebruikers in één oogopslag zien welke leefstijlinterventie er echt toe doet. De verwachting is dat eerstelijns professionals met lifesight.me in veel grotere getale leefstijlgeneeskunde gaan praktiseren. En het biedt patiënten op dezelfde wijze inzicht in wat leefstijl voor hen kan betekenen. Alles natuurlijk gericht op preventie en een duurzame gezondheidszorg.
image used to portray reliable information

Betrouwbaar

Wetenschappelijke artikelen worden beoordeeldUp to date

Nieuwe inzichten worden in realtime aan artsen en patiënten verstrekt

 

Begrijpelijk

Resultaten worden zó gepresenteerd dat het voor iedereen toegankelijk is. 

Waarom lifesight.me?

We werken aan een significante impact voor een duurzame gezondheidszorg waarbij levensstijl een leidend principe is bij het voorkomen van ziekten en bij het verbeteren van gezondheid en welzijn
1. Stijgende zorguitgaven

In Nederland lijden bijna 10 miljoen mensen aan een chronische ziekte. De helft van het jaarlijkse budget van -in 2019- 88 miljard euro gaat daar aan op. Als we zó doorgaan wordt de gezondheidszorg onhoudbaar! En 50 tot 70% van deze aandoeningen is te voorkomen met leefstijlinterventies. 

Recent onderzoek van Lifestyle4Health onder diabetespatiënten laat zien dat 63% van de deelnemers aan een gecombineerde leefstijlinterventie minder of geen medicatie meer nodig heeft. 

Dus preventie heeft echt de toekomst.Grafiek die de jaarlijkse zorguitgaven laat zien van 1975 tot 2040 2. PubMed niet gebruiksvriendelijk

Informatie over bewezen leefstijlgeneeskunde is te vinden in PubMed, maar deze digitale bibliotheek van gepubliceerd medisch wetenschappelijk onderzoek, is ook voor artsen tamelijk ondoorgrondelijk. En wekelijks verschijnen er in PubMed 500 artikelen over leefstijl: Wie kan dat nou bijhouden?!
Een sneak peek van de app
Met lifesight.me kan iedere eerstelijns professional eenvoudig beschikken over de meest actuele inzichten in leefstijlgeneeskunde. Een bruikbare MVP wordt verwacht in zomer 2021, de volledige versie gaat begin 2022 naar de markt.  

iphone showing splashscreen of the lifesight.me application

 


 

iphone showing a page with the questionnaire used in the lifesight.me application


 


 Het team achter lifesight.me


Nieuws over lifesight.me


Neem contact met ons op!